İş Verenleri Etkileyecek Bir Cv İçin Püf Noktalar

İçerikler


  İşe kabul edilme ihtimalini artırmak için CV içindeki çeşitli özelliklere dikkat etmek gerekir. Bu özelliklerden ilki fotoğraf seçimidir. Güncel bir vesikalık fotoğraf sizin kişisel imajınızı başarılı bir şekilde destekler. Sonrasında en önem teşkil eden husus kişisel bilgilerin güncel olmasıdır. Medeni durum ve askerlik durumu hakkındaki güncellemeler muhakkak yapılmalıdır. Mülakat sırasında verdiğiniz bilgilerin CV’dekilerle uyuşmaması nahoş bir imaj çizecektir.

  Temel konular tamamlandıktan sonra bir işveren genellikle iş deneyimleri kısmına bakar. Bu kısım işe alım sürecinin sonucunu önemli ölçüde etkiler. İş deneyimlerini ters kronolojik sıra halinde yazmak gerekir. Eski işyerlerinde geçirilen zamanda sahip olunan unvan, iş yükümlülüğü ve işyerine yapılan katkılar kısa bir biçimde açıklanmalıdır.


  Cv Oluşturma

  Etkileyici Cv Oluşturma Sürecinde Eğitim Geçmişi

  CV’lerde mutlaka göz atılan alanlardan biri eğitim hayatıdır. Liseden itibaren tüm eğitim geçmişi CV oluşturma sırasında göz önüne alınır. Bitirilen okullarda okunan bölümler, mezuniyet notları, dahil olunan projeler ve alınan çeşitli sertifikalar CV’lerde kendine yer bulur. Alınan dersler bile bazı durumlarda bu belgelere eklenebilmektedir. Eğitim hayatının açıklandığı kısımları daha ilgi çekici yapmak için bu süreçte edinilen başarılardan bahsedilebilir. Projeler, makaleler ve yurt dışı deneyimleri varsa bunlardan mutlaka CV’de bahsetmek gerekir. Yazım hatası yapmamak altın kurallardan biri olarak kabul edilebilir. Her türlü yazım ve imla hatasından kaçınmak şarttır.

  Etkileyici Cv'nin 6 Özelliği

  İşverenleri etkileyecek bir CV hazırlama ve var olan CV’leri günceleme işlemleri için akılda tutulması gerekenler şunlardır:

  • CV’ler kısa ve öz olmalıdır. Dolu görünsün diye uzun tutulan CV’ler olumlu etki yaratmaz.
  • Profesyonel bir dil kullanılmalı.
  • Paylaşılan bilgiler konusunda şeffaf olunmalı.
  • Aynı sektör içerisinden referanslar verilmeli.
  • Sadece gerekli bilgiler verilmeli. İş hayatında kullanılan yazılımlara dair çeşitli beceriler söz konusuysa bunlara CV’de yer vermek olasıdır ancak herkesin sahip olduğu becerilerden bahsetmek manasız olacaktır.
  • CV örnekleri genelde bir dakikalık birkaç dakikalık süre zarfında incelenir. Bu bağlamda düşünüldüğünde CV’de yer alan cümlelerin kısa ve net olması önemlidir.


  Cv Oluşturma