Kariyer Hedefi Bölümüne Ne Yazılmalıdır?

İçerikler


Kariyer hedefin nedir? gibi sorular mülakatlar dahil olmak üzere iş görüşmeleri veya özgeçmiş hazırlama süreçlerinde belirleyici düzeyde öneme sahip sorulardır. Özellikle yüz yüz gelişmeyen iş alma süreçlerinde bu durum daha belirgin şekilde ön plana çıkar. Dolayısıyla özgeçmişlerde kariyer hedefi kısmına ne yazılmalıdır sorusu tahmin edildiğinden çok daha büyük bir öneme sahiptir.

Çoğu zaman yaratıcı ve etkileyici olmak üzere özenle düşünülen kariyer hedefi alanlarının temelde iki faktöre dikkat edilerek doldurulması gerekir. Bunlardan birincisi şüphesiz kişinin kendisi ile ilgilidir. Kendi misyon ve vizyonunuzu en iyi anlatan etkin ve etkili cümlelere başvurmak bu konuda önemli bir avantaj elde edilmesini sağlar. Buna karşın etkili olmak adına ince çizginin ötesine gidilmemelidir.

Cv için kariyer hedefi belirlerken kişisel deneyimlerden yola çıkarak vurucu cümleler oluşturmak gerekir. Bu kapsamda yapılması gereken en önemli şey olabildiğince samimi olunmasıdır. Klasik ve bilindik yöntemlerde olduğu gibi 5 yıl sonra şu pozisyonda olacağım ya da 10 yıl sonra şu işi yapmak istiyorum gibi cümlelerden kaçınılmalıdır. İddialı olmak ile yaratıcı olmak arasında ince bir çizgi bulunduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Dolayısıyla kariyer hedefi yazma sürecinde başat aktör olarak kendinizi belirlemeniz durumunda ilk olarak samimi bir cevap vermeniz gerekir. Bu durum kullanılacak cümlelerin samimiyet içermesinden çok realist bir zemine oturtulması anlamına gelir. Yani en genel olarak gerçekleştirilmesi mümkün olan hedefler üzerinden kurumsal bir üslup ile vurucu cümleler işiniz görecektir. Bu içeriğe biraz da yaratıcılık katılırsa sürecin en etkili şekilde tamamlanması mümkün olur.

Kariyer hedeflerinin yazılı kağıtlar üzerinden iletilmesi halinde sürecin daha zorlayıcı olduğu da unutulmamalıdır. Hazırlıksız konuşmaya göre yazın ile kariyer hedefi aktarmak daha büyük beklentilerin oluşmasına sebep olur. Dolayısıyla kariyer hedefi kıza yazı şekilde basitlikle yazılmalıdır. Bu noktada sahip olduğunuz tecrübe, deneyim ve eğitimlerden faydalanarak karşınızdakileri etkilemeniz son derece mümkündür.

Bu noktada yaratıcı ve özgün kariyer hedefi cevabı oluşturmanın yanı sıra iş kariyer hedefi örnekleri gibi örnek şablonların incelenmesi de tavsiye edilir. Bu şablonlar genel hatlarıyla ne yapılması gerektiği hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda yeteneklerin ve becerilerin de karşı tarafta bulunan ve işe alma sürecinde karar verme rolüne sahip olan yetkililer üzerinde önemli bir ilk izlenim bırakmanızı sağlayabilir.

Cv’ye kariyer hedefi yazmak konusunda bir diğer önemli faktör de iş başvurusu yapılan kurumdur. Her ne kadar kariyer hedefi sorusu kişisel gibi görünse de işe alma sürecinde iş başvurusu yapılan kurumun kimliği de aynı ölçüde kişinin kendisi kadar önemli bir mahiyete sahiptir. En genel anlamıyla iş başvurusu yapılan kurumun misyonu ve vizyonu hakkında fikir sahibi olmak size önemli bir avantaj kazandırmaktadır.

Kurumun vizyonunun ne olduğu, o kurumun gelecek hedeflerinin ne olduğu ile doğrudan ilintilidir. Bu durumda işe alma sürecini yöneten görevlilere doğru bir etki yapmak adına şirketin vizyonu ile kendi vizyonunuzun paralelliklerinden bahsetmeniz mümkündür. Bu noktada doğrudan bu paralelliği işaret etmek yerine dolaylı yollardan sahip olduğunuz beceriler ve eğitim aracılığıyla şirketin vizyonuna uygunluk bakımından ne denli uygun olunduğuna yer verilebilir.

Çoğunlukla şirket ya da kurumların işe alma sürecini yöneten insan kaynakları ekipleri bu tarz kariyer hedefi sorularını kişinin kariyerinde ne arzuladığından çok kurum ile uyumluluk esasının nasıl olacağı üzerine sorar. Bu bağlamda etkili cevaplar türetebilmek ve yeteri kadar yaratıcı olmak adına cv hazırlama örneği ile nasıl bir güzergah çizilmesi gerektiği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bu örnek içerikler ve şablonlar üzerinden sahip olduğunuz fikirler ile kariyer hedefi bölümlerini en vurucu cümleler ile oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla cv kariyer hedefi doldurma işlemlerini hızla, profesyonellikle ve kolaylıkla tamamlamanız mümkün olacaktır.

Kariyer hedefi cv hazırlama sürecinde en önemli role sahip başat aktörler arasındadır. Dolayısıyla bu alanın en etkili şekilde doldurulması ilk izlenimin en etkili şekilde verilmesini sağlar. Son derece önemli olmasına karşın kariyer hedefi yazılırken belirtilen noktalara yeterli dikkat verilmezse bu etkinliğin olumsuzluğa dönüşebilmesi bile olasıdır. Bu bağlamda profesyonel destek almak ya da hazır içeriklere başvurmak daha az risk alınmasını sağlayacaktır.


Cv Oluşturma